ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

Директор школе
 Помоћник директора школе
 Шеф рачуноводства
 Психолог
 Социјални радник
    Секретар школе
Мирјана Базић
дипломирани дефектолог
Весна Петровић - дипломирани дефектолог
Данијела Маслар - дипломирани хемичар
     Миодраг    Ракић
дипломирани   економиста
      Бојана Бићанин
дипломирани психолог
Наташа Јефтић
дипломирани социјални радник
 Млађана Милојковић
дипломирани правник

Списак запослених у основној школи

Наставници предметне наставе
 1. 1. Васиљевић Малиша,наставник физичког васпитања
 2. 2. Вељковић Оливер, дипломирани сликар
 3. 3. Демири Енвер, професор музике 
 4. 4. Ерић Јелена, наставник, наставник разредне наставе
 5. 5. Мијатовић Гордана, наставник енглеског језика
 6. 6. Миљковић Смиљана, наставник енгелеског језика
 7. 7. Маслар Данијела, наставник хемије
 8. 8. Димитријевић Данијела, наставник хемије
 9. 9. Станковић Милица, наставник немачког
 10. 10.Стевановић Милош, наставник информатике и рачунарства
 11. 11. Тодоровић Ивана, наставник информатике и рачунарства
 12. 12. Миловановић Горан, библиотекар-наставник
 13. 13. Маслар Данијела, наставник хемије
 14. 14. Петронијевић Филип, наставник физичког васпитања
 15. 15. Цветановић Милена, дефектолог

Наставници разредне наставе
 1.  
 2. 1. Икодиновић Јасмина, дефектолог
 3. 2. Станић Марина, дефектолог
 4. 3. Николић Маријана,  дефектолог
 5. 4. Миљковић Ксенија дефектолог
 6. 5. Савић Љиљана, дефектолог
 7. 6. Сврзић Јасна, дефектолог
 8. 7.  Николић Наташа, дефектолог
 9. 8. Ивановић Данијела,  дефектолог
 10. 9. Прокић Ивана, дефектолог
 11. 10. Милићевић Биљана,  дефектолог
 12. 11. Ђорђевић Верица,  дефектолог
 13. 12. Митровић Александра, дефектолог
 14. 13. Попадић Марина, дефектолог
 15. 14. Петровић Весна, дефектолог
 16. 15. Младеновска Лидија, дефектолог
 17. 16. Миљановић Александра, дефектолог
 18. 17. Ристић Јулија, дефектолог
 19. 18. Петровић Наташа, дефектолог
Индивидуални наставници
 1. 1. Томић Љубица, логопод
 2. 2. Павловић Весна, логопед
 3. 3. Стојковић Драгана, дефектолог
 4. 4. Тошић Милена, дефектолог
 5. 5. Младеновић Лазар, соматопед
 6. 6. Антић Ана, дефектолог, реедукатор психомоторике
 7. 7. Петронијевић Филип, наставник физичког васпитања
 8. 8. Маринковић Јелена, логопед
 9. 9. Јелена Јовановић, логопед
 10. 10. Јелена Гајић, логопед
Списак запослених у средњој школи
1. Аранђеловић Мирјана, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде
 1. 2. Вилотијевић Нада, наставник, дипломирани математичар-информатичар  
 2. 3. Вукоичић Иван, наставник, дипломирани инжењер шумарства
 3. 4. Димитријевић Данијела, наставник, професор хемије
 4. 5. Драшковић Небојша, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде
 5. 6. Ђуровић Ненад, наставник, дипломирани машински инжењер
 6. 7. Живадиновић Александар, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде
 7. 8. Јанковић Саша, наставник, дипломирани пољопривредни инжењер
 8. 9. Мирјана Рајчић, наставник, диоломирани дефектолог
 9. 10. Маслар Данијела, наставник, професор хемије
 10. 11. Милојевић Мирела, наставник, наставник физичког васпитања
 11. 12. Милетић Татјана, наставник, наставник српског језика и књижевности
 12. 13. Новаковић Небојша, наставник, дипломирани грађевински инжењер
 13. 14. Павловић Борис, наставник, дипломирани графички дизајнер
 14. 15. Петровић Дејан, наставник, инжењер текстилства
 15. 16. Петровић Љиљана, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде 
 16. 17. Петровић Зоран, наставник,  дипломирани машински инжењер
 17. 18. Радојковић Оливера, наставник, струковни инжењер технологије-специјалиста
 18. 19. Савковић Снежана, наставник, дипломирани социолог 
 19. 20. Грујић Невена, наставник, дефектолог
 20. 21. Трифуновић Славица, наставник, дипломирани инжењер хемијске технологије
 21. 22. Трифуновић Јелена, наставник српског језика и књижевности
 22. 23. Петровић Бранимир, наставник, дипломирани машински инжењер
 23. 24. Зорић Кристина, наставник, дефектолог
 24. 25. Вељковић Оливер, дипломирани сликар
 25. 26. Ерић Јелена, наставник
 26. 27. Стевановић Милош, наставник информатике и рачунарства
 27. 28. Јелена Јовановић, наставник, логопед 
Библиотекари
• Горан Миловановић, библиотекар, наставник разредне наставе
• Виолета Михајловић, библиотекар, наставник разредне наставе


Продужени боравак за ученике од првог до четвртог разреда
• Миливоје Миленковић, наставник у продуженом боравку, васпитач
• Стојановић Ана, наставник у продуженом боравку, дипломирани дефектолог


Административно финансијски раднци
•  Драгана Биједић, биротехничар
  Биљана Милојковић, техничар за управне послове


Помоћни наставници
• Александра Цветковић, помоћни наставник, конфекцијски техничар
• Гордана Милосављевић, помоћни наставник, прехрамбени техничар
• Слађана Грашић, помоћни наставник, хемијско-технолошки техничар
                                                                               

Помоћни радници
• Maрко Митровић, домар
• Весна Милановић, сервирка
• Гордана Урошевић, радник на одржавању хигијене
• Вера Ристић, радник на одржавању хигијене
• Биљана Петровић, радник на одржавању хигијене
 • Симић Гордана, радник на одржавању хигијене