ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

Директор школе
    Секретар школе
 Шеф рачуноводства
 Психолог
 Социјални радник
Мирјана Базић
дипломирани дефектолог
 Млађана Милојковић
дипломирани правник
       Миодраг Ракић
дипломирани економиста
      Бојана Бићанин
дипломирани психолог
 Наташа Јефтић
дипломирани социјални радник

Списак запослених у основној школи
 1. 1. Васиљевић Малиша, наставник ,наставник физичког васпитања
 2. 2. Вељковић Оливер, наставник, дипломирани сликар
 3. 3. Демири Енвер, наставник, професор музике 
 4. 4. Ерић Јелена, наставник, наставник разредне наставе
 5. 5. Ивановић Данијела, наставник, дипломирани дефектолог
 6. 6. Икодиновић Јасмина, наставник, дипломирани дефектолог
 7. 7. Капамаџија Малгоржата, наставник, професор физичког васпитања
 8. 8. Марић Гордана, наставник , дипломирани дефектолог
 9. 9. Миљковић Ксенија, наставник, дипломирани дефектолог
 10. 10. Младеновска Лидија, наставник, дипломирани дефектолог
 11. 11. Мартиновска Светлана, наставник соматопед, дипломирани дефектолог
 12. 12. Павловић Весна, наставник логопед, дипломирани дефектолог
 13. 13. Петровић Весна, наставник ,дипломирани дефектолог
 14. 14. Петровић  Наташа, наставник, дипломирани дефектолог
 15. 15. Петровић  Марина, наставник, дипломирани дефектолог
 16. 16. Попадић Марина, наставник, дипломирани дефектолог
 17. 17. Ристић Јулија, наставник ,дипломирани дефектолог
 18. 18. Стојковић Драгана, наставник, дипломирани дефектолог
 19. 19. Сврзић Јасна, наставник,  дипломирани дефектолог
 20. 20. Савић Љиљана, наставник , дипломирани дефектолог
 21. 21. Станић Марина, наставник , дипломирани дефектолог
 22. 22. Томић Љубица, наставник логопед, дипломирани дефектолог
 23. 23. Toшић Милена, наставник, дефектолог
 24. 24. Тодоровић Ивана, наставник, наставник информатике и рачунарства
 25. 25. Миљановић Александра, наставник, дипломирани дефектолог
 26. 26. Ђокић Маријана, наставник,  високо образовање првог степена факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
 27. 27. Прокић Ивана, наставник, олигофренолог
 28. 28. Бићанин Смиљана, наставник, професор енглеског језика
 29. 29. Голубовић Гордана, наставник, наставник енглеског језика
 30. 30. Лазић Јелена, наставник, наставник енглеског језика
 31. 31. Богдановић Ксенија, наставник, олигофренолог
 32. 32. Костић Весна, наставник, наставник немачког језика
 33. 33. Рајичић Мирјана, наставник, дипломирани дефектолог
 34. 34. Николић Наташа, наставник, дипломирани дефектолог
 35. 35. Гајић Јелена, наставник, дипломирани дефектолог
 36. 36. Антић Ана, наставник, дипломирани дефектолог
 37. 37. Јовановић Ивана, наставник, дипломирани дефектолог
 38. 38. Јовановић Јелена, наставник, дипломирани дефектолог
 39. 39. Миловановић Ана, наставник, дипломирани дефектолог
 40. 40. Маринковић Јелена, наставник, дипломирани дефектолог
 41. 41. Јанковић Николић Марина, наставник, дипломирани дефектолог

Списак запослених у средњој школи
1. Аранђеловић Мирјана, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде
 1. 2. Вилотијевић Нада, наставник, дипломирани математичар-информатичар  
 2. 3. Вукоичић Иван, наставник, дипломирани инжењер шумарства
 3. 4. Димитријевић Данијела, наставник, професор хемије
 4. 5. Драшковић Небојша, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде
 5. 6. Ђуровић Ненад, наставник, дипломирани машински инжењер
 6. 7. Живадиновић Александар, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде
 7. 8. Јанковић Саша, наставник, дипломирани пољопривредни инжењер
 8. 9. Лазић Југослав, наставник, дипломирани социолог
 9. 10. Маслар Данијела, наставник, професор хемије
 10. 11. Милојевић Мирела, наставник, наставник физичког васпитања
 11. 12. Милетић Татјана, наставник, наставник српског језика и књижевности
 12. 13. Новаковић Небојша, наставник, дипломирани грађевински инжењер
 13. 14. Павловић Борис, наставник, дипломирани графички дизајнер
 14. 15. Петровић Дејан, наставник, инжењер текстилства
 15. 16. Петровић Љиљана, наставник, дипломирани инжењер пољопривреде 
 16. 17. Петровић Зоран, наставник,  дипломирани машински инжењер
 17. 18. Радојковић Оливера, наставник, струковни инжењер технологије-специјалиста
 18. 19. Савковић Снежана, наставник, дипломирани социолог 
 19. 20. Стевановић Милош,  наставник, наставник техничког образовања 
 20. 21. Трифуновић Славица, наставник, дипломирани инжењер хемијске технологије
 21. 22. Трифуновић Јелена, наставник српског језика и књижевности
 22. 23. Петровић Бранимир, наставник, дипломирани машински инжењер

 
Библиотекари
• Горан Миловановић, библиотекар, наставник разредне наставе
• Виолета Михајловић, библиотекар, наставник разредне наставе


Продужени боравак за ученике од првог до четвртог разреда
• Миливоје Миленковић, наставник у продуженом боравку, васпитач
• Стојановић Ана, наставник у продуженом боравку, дипломирани дефектолог


Административно финансијски раднци
•  Драгана Биједић, биротехничар
  Биљана Милојковић, техничар за управне пословеПомоћни наставници
• Александра Цветковић, помоћни наставник, конфекцијски техничар
• Гордана Милосављевић, помоћни наставник, прехрамбени техничар
• Слађана Грашић, помоћни наставник, хемијско-технолошки техничар
                                                                               

Помоћни радници
• Новица Вукојичић, домар
• Весна Милановић, сервирка
• Гордана Урошевић, радник на одржавању хигијене
• Вера Ристић, радник на одржавању хигијене
• Биљана Петровић, радник на одржавању хигијене
 • Симић Гордана, радник на одржавању хигијене