ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle


У школској 2023/2024 години уписујемо следеће смерове:

Помоћник картонажера - трогодишње занимање, образовни профил Хемија неметали и графичарство

Пекар  - трогодишње занимање, образовни профил, Пољопривреда, производња и прерада хране
Молер - тогодишње занимање образовни профил, Геодезија и грађевинарство
Израђивач дрвне галантерије - трогодишње занимање, образовни профил Шумарство и обрада дрвета
Цвећар-вртлар - двогодишње занимање, образовни профил, Пољопривреда, производња и прерада хране


У школи у вишим разредима постоје и следећи смерови:


Конфекцијски шивач  - трогодишње занимање, образовни профил, Текстилство и кожарство
Бравар  - трогодишње занимање, образовни профил, Машинство и обрада метала
Аутолимар  - трогодишње занимање, образовни профил, Машинство и обрада метала

Практични део наставе ученици обављају  у савремено опремљеним радионицама, пекарској, kројачкој, цвећарској, картонажерској а такође се ученици  укључују и у отворену привреду.


Картонажерска радионица

Кројачка радионица

Пекарска радионица

Цвећарска радионица