ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

Након завршене основне школе ученицима се пружа могућност да се у средњој школи образују за следећа занимања:


Помоћник картонажера - трогодишње занимање, образовни профил Хемија неметали и графичарство
Прерађивач пластичних маса  - трогодишње занимање, образовни профил Хемија, неметали и графичарство
Конфекцијски шивач  - трогодишње занимање, образовни профил, Текстилство и кожарство
Пекар  - трогодишње занимање, образовни профил, Пољопривреда, производња и прерада хране
Цвећар-вртлар - двогодишње занимање, образовни профил, Пољопривреда, производња и прерада хране
Бравар  - трогодишње занимање, образовни профил, Машинство и обрада метала
Аутолимар  - трогодишње занимање, образовни профил, Машинство и обрада метала

Практични део наставе ученици обављају  у савремено опремљеним радионицама, пекарској, kројачкој, цвећарској, картонажерској а такође се ученици  укључују и у отворену привреду.


Картонажерска радионица

Кројачка радионица

Пекарска радионица

Цвећарска радионица