ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

Продужени боравак

Школа организује продужени боравак за ученике млађег школског узраста. Групу обично чине 10 ученика.  Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности.

Организација рада продуженог боравка:

7: 00 сати -  преузимање деце од родитеља

7:30 сати -  почетак наставе

15:30 - преузимање деце од стране родитеља

Задужени наставници: Ана Стојановић - дипломирани дефектолог, Миливоје Миленковић - васпитач

Основна школа

Настава за ученике у основном образовању организована је као разредна и разредно-предметна.  Настава се додатно прилагођава потребама ученика израдом индивидуалних образовних планова (ИОП2). Циљ васпитно-образовног рада у реализцији програмских садржаја је  да ученицима омогући свестран и свеобухватан развој, стицање неопходних знања и вештина у познавању објективне стварности и разумевању друштвених односа и промена, као и стварање услова за срећно и здраво детињство. Реализацију образовно васпитног рада остварују дефектолози и предметни наставници.

Дигитални кабинет

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  реализовало је Програм „Дигитална школаˮ, који је имао за циљ да свака школа у Србији добије опремљен рачунарски кабинет који ће свим ђацима омогућити приступ рачунарима и интернету у оквиру наставних и ваннаставних активности. Програм „Дигитална школаˮ обухватио је опремање рачунарском опремом и софтвером – дигиталним кабинетом па је самим тим и наша школа опремљена са десет рачунара.

Монтесори соба

Овај метод се развио током рада Марије Монтесори са децом која су заостајала за вршњацима  а нама дао смернице како радити са децом када класичне методе не дају резултате.  Основно полазиште овог метода : одбацити предметни систем наставе и ангажовати ученике на решавању конкретних , актуелних и менталном узрасту примерених проблема.

Сензорна соба

Сензорна соба је изолован простор, пријатан за боравак, у потпуности опуштајућ и безбедан. То је простор у коме дете може слободно да експериментише, истражује, игра се, подражавајући и само бирајући стимулусе за своја чула који одговарају његовим тренутним потребама. У сензорну собу се дете постепено уводи и адаптира уз едуковану особу, и у тако пријатној атмосфери стварају се могућности за успостављање приснијег, поверљивијег и квалитетнијег контакта са другом особом.  Циљ боравка у сензорној соби јесте да обезбеди стимулативну средину и атмосферу која ће деловати подстицајно и охрабрити истраживање окружења, да осигура безбедност и тиме омогући физичку и психичку релаксацију.

Медијатека - библиотека

Kоришћење интерактивних табли у настави омогућава већу активност ученика у наставном процесу, већу разноврсност садржаја и метода у настави, па самим тим и већу могућност прилагођавања различитим стиловима учења ученика, лакше разумевање компликованијих задатака захваљујући јаснијим, динамичнијим и ефикаснијим презентацијама, развијање дигиталних вештина ученика, као и наставника, већу креативност и услед свега наведеног и већу мотивацију за учење. Интерактивне табле је могуће због флексибилности њихове употребе користити за презентацију образовног садржаја без обзира на узраст ученика, а такође их је могуће користити и у процесу образовања особа са инвалидитетом.У овиру школе се налази и библиотека где наша деца могу позајмљивати књиге.