ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

Продужени боравак

Школа организује продужени боравак за ученике млађег школског узраста. Групу обично чине 8 ученика.  Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности.

Организација рада продуженог боравка:

08:00 сати -  почетак наставе

14:00 - преузимање деце од стране родитеља

Задужени наставници: Ана Стојановић - дипломирани дефектолог,
                                      Миливоје Миленковић - дипломирани васпитач

Основна школа

Настава за ученике у основном образовању организована је као разредна и разредно-предметна.  Настава се додатно прилагођава потребама ученика израдом индивидуалних образовних планова (ИОП2). Циљ васпитно-образовног рада у реализцији програмских садржаја је  да ученицима омогући свестран и свеобухватан развој, стицање неопходних знања и вештина у познавању објективне стварности и разумевању друштвених односа и промена, као и стварање услова за срећно и здраво детињство. Реализацију образовно васпитног рада остварују дефектолози и предметни наставници.
Програм за подстицање говора и комуникације

Развој психомоторних вештина

У оквиру развоја психомоторних вештина наша школа нуди три програма:
- Превентивно-корективне вежбе и игре,
- Реедукација психомоторике,
- Корективна гимнастика

Програм сензорне стимулације - Сензорна соба

Сензорна соба је изолован простор, пријатан за боравак, у потпуности опуштајућ и безбедан. То је простор у коме дете може слободно да експериментише, истражује, игра се, подражавајући и само бирајући стимулусе за своја чула који одговарају његовим тренутним потребама. У сензорну собу се дете постепено уводи и адаптира уз едуковану особу, и у тако пријатној атмосфери стварају се могућности за успостављање приснијег, поверљивијег и квалитетнијег контакта са другом особом.  Циљ боравка у сензорној соби јесте да обезбеди стимулативну средину и атмосферу која ће деловати подстицајно и охрабрити истраживање окружења, да осигура безбедност и тиме омогући физичку и психичку релаксацију.

Дигитални кабинет

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  реализовало је Програм „Дигитална школаˮ, који је имао за циљ да свака школа у Србији добије опремљен рачунарски кабинет који ће свим ђацима омогућити приступ рачунарима и интернету у оквиру наставних и ваннаставних активности. Програм „Дигитална школаˮ обухватио је опремање рачунарском опремом и софтвером – дигиталним кабинетом па је самим тим и наша школа опремљена са десет рачунара.

Монтесори соба

Овај метод се развио током рада Марије Монтесори са децом која су заостајала за вршњацима  а нама дао смернице како радити са децом када класичне методе не дају резултате.  Основно полазиште овог метода : одбацити предметни систем наставе и ангажовати ученике на решавању конкретних , актуелних и менталном узрасту примерених проблема.

Медијатека - библиотека

Kоришћење интерактивних табли у настави омогућава већу активност ученика у наставном процесу, већу разноврсност садржаја и метода у настави, па самим тим и већу могућност прилагођавања различитим стиловима учења ученика, лакше разумевање компликованијих задатака захваљујући јаснијим, динамичнијим и ефикаснијим презентацијама, развијање дигиталних вештина ученика, као и наставника, већу креативност и услед свега наведеног и већу мотивацију за учење. Интерактивне табле је могуће због флексибилности њихове употребе користити за презентацију образовног садржаја без обзира на узраст ученика, а такође их је могуће користити и у процесу образовања особа са инвалидитетом.У овиру школе се налази и библиотека где наша деца могу позајмљивати књиге.