ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

Документи

План јавних набавки за 2017. годину - план

Одлука о усвајању плана набавке за 2017.годину - одлука

Извештај о реализацији уговора за извођење радова на реконструкцији електроинсталација школе -  извештај

Јавна набавка мале вредности за извођење радова на реконструкцији електроинсталација школе - уговор о извођењу радова

Јавна набавка мале вредности за извођење радова на реконструкцији електроинсталација школе - позив за доставу понуда


Јавна набавка мале вредности за извођење радова на кречењу унутрашњости школе - позив за доставу понуда

Јавна набавка мале вредности за извођење радова на кречењу унутрашњости школе - уговор о извођењу радова

Извештај о реализацији уговора за кречење унутрашњости школе - документ

Јавна набавка мале вредности за извођење радова на  замени столарије школе - позив за доставу понуда 

Јавна набавка мале вредности за извођење радова на замени столарије школе - позив за доставу понуда ИЗМЕНА

Јавна набавка мале вредности за извођење радова на замени столарије школе - уговор о извођењу радова

Извештај о реализацији уговора за замену столарије школе - документ

Стручно упутство о начину пружања додатне подршке - документ

Стручно упутство за остваривање образовања и васпитања у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и издвојеним одељењима ових школа -  прилог1 - прилог2

Преглед утрошених енергената - 2013


Основни законски оквир - документ