ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

ШКОЛА  НЕКАД  И САД


Идеја људи добре намере и људи који су схватили да се деци са сметњама у развоју треба посветити на њима прихватљив начин 1961. године реализована је кроз посебан наставно-школски програм за 8 ученика и омогућила им је да похађају наставу у оквиру помоћног одељења у ОШ „Нада Поповић“ које је водила Милица Милојевић, први наставник-дефектолог. Наредне школске године број ученика се повећава на 24 али и даље постоји велико неповерење и неразумевање средине. Преданим и вредним радом наставног особља и након видних резултата и напретка деце која су похађала наставу, средина схвата огроман значај постојања школе за специјално образовање. Након неколико година број ученика се повећава и са пет помоћних одељења у оквиру ОШ „Вук Караџић“ ради седам стручних лица дефектолога. Специјална одељења похађају деца са сметњама у развоју. Ту деца уче по посебно прилагођеном програму у складу са њиховим способностима и у мањим групама. Сваком детету је пружена индивидуална помоћ, коју не би моглo да добијe у редовнoм одељењу. Локална заједница реагује тако што 31.10.1967. године СО Крушевац доноси решење о оснивању Специјалне основне школе за децу и омладину ометену у психо–физичком развоју, у циљу обезбеђивања васпитања, основног образовања и корективног рада у процесу хабилитације. За првог директора изабрана је Милица Милојевић. Повећањем броја деце и наставника дефектолога, просторни капацитети ОШ „Вук Караџић" нису више били довољни да задовоље потребе наставе те из тог разлога, одељења деце 1972. године прелазе у зграду коју добијају на поклон од грађана Крушевца и друштва МНРО са неупоредиво бољим условима за рад. Школа је тада имала 5 учионица, радионицу, фискултурну салу и простор за продужени боравак. Овај простор и зграда налазе се у улици Луке Ивановића 2. Решењем Министарства просвете Београд, специјална основна школа прераста 1995 године у школу за основно и средње образовање "Веселин Николић", како егзистира до данашњег дана. 


САД


2017-те смо славили 50 године постојања школе. Нашу школу похађа 198 ученика са којима васпитно-образовни рад обавља 67 запослених (дефектолози, наставници стручних и опште oбразовних предмета, стручни сарадници и библиотекари).

Школа ради  од 1. до 8. разреда по наставном плану и програму за редовне школе и на основу мишљења ИРК сви ученици раде по ИОП2. Реализује се програм индивидуалних наставних активности као што су логопедске вежбе, психомоторне корективне вежбе и игре, као и вежбе сензорне интеграције. Приступ ученицима је уз максимално уважавање њихових личности и уважавање њихових способности. Настава се прилагођава сваком ученику према његовим способностима. Од 2013. године по упутству Министарства просвете наша школа даје додатну подршку као вид образовне додатне подршке ученицима, наставницима и стручним сарадницима из редовних школа. Од школске 2015/2016 године, у оквиру активности инклузивног тима обављаће се саветодавни разговори са родитељима и ученицима из редовних школа.

У свом саставу школа обједињује основно и средње образовање и продужени боравак који се остварује у дневном боравку. Основну школу похађа 116 ученика у 20 одељења, док у средњој школи имамо 89 ученика у 13 одељења.

Васпитно–образовни рад у основној школи се базира на прилагођавању наставних садржаја могућностима и потенцијалима деце, кроз индивидуализовани приступ и поштовање принципа очигледности у настави.

По завршетку основне школе, ученици настављају школовање у средњој школи, где се професионално оспособљавају за следеће образовне профиле: пекар, цвећар-вртлар, помоћник картонажера, бравар, молер, аутолимар, конфекцијски шивач и прерађивач пластичних маса. 

Практична настава се реализује у школским радионицама и отвореној привреди.

У зависности од способности ученика, школовање траје од 1–4 године. као и 2. и 3. степен стручности одређеног образовног профила.


Од самог оснивања, па до данас, школа је постизала веома добре резултате у васпитању и образовању ове популације деце. За свој рад је награђивана, те је испунила своју мисију и оправданост постојања.

Опремљена је и "Монтесори" учионица за коју смо добили донацију од Brentang korporacije из Београда.

За дан школе било је свечано отварање сензорне собе, где ће радити наставници дефектолози. Донацију за сензорну собу смо добили од Henkel-a. 

MИ И ИНКЛУЗИЈА


    Процес инклузије, који је почео да се примењује од 2009-те године, донео је пуо промена и недоумица. 

    Пошто у старту сам процес није осмишљен до краја, као ни улога наше школе и кадра, наша установа је одмах преузела иницијативну и, с обзиром на то да смо једини у региону који имају довољно знања и искуства у раду са овом децом, укључила се у решавање постојећих проблема.

    На предлог наше школе потписани су протоколи о сарадњи са свим школама у региону како бисмо помогли колегама, а пре свега како би ова "наша" деца имала правовремену и стручну помоћ која им је неопходна.

    На тај начин широм су отворена врата наше установе за све видове сарадње.

    Инклузивни тим наше школе је на терену прикупио детаљне податке о броју деце, врстама проблема и облицима помоћи које су неопходне.

    Организован је индивидуални, додатни рад са децом као и трибине намењене колегама из других школа. Тек ове школске године су релације између нас регулисане упутством Министарства просвете, те су наши дефектолози коначно званично "ушли" у друге школе, пружајући различите видове додатне подршке.

    Ова активност је наишла на широко одобравање и колега и родитеља, а у корист деце чије су потребе на првом месту.