ŠOSO VESELIN NIKOLIĆ  KRUŠEVAC

Click here to edit subtitle

Занимања


Помоћник картонажера - трогодишње занимање
Прерађивач пластичних маса  - трогодишње занимање
Конфекцијски шивач  - трогодишње занимање
Аутолимар  - трогодишње занимање
Пекар  - трогодишње занимање
Цвећар-вртлар - двогодишње занимање
Бравар  - трогодишње занимање